Nazwa firmy Genoscope Sp. z o.o. Sp. k.
Forma prawna Spółka (wpisana w KRS)
NIP 113-28-08-840
KRS 0000361515
REGON 142495916
Strona www genoscope.pl