Nazwa firmy BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N WISŁĄ
Forma prawna Spółdzielnia
NIP 559-00-08-607
KRS 0000089035
REGON 495243
Strona www www.bsnowe.com.pl