Nazwa firmy Begas S. Gałęski, W. Boćkowski Sp. J.
Forma prawna Spółka (wpisana w KRS)
NIP 522-00-56-927
KRS 0000081745
REGON 012766454
Strona www www.begas.pl