Nazwa firmy Owobiurowo.pl
Forma prawna Spółka (wpisana w KRS)
NIP 712-27-88-122
KRS 0000153988
REGON 432644289
Strona www owobiurowo.pl