Nazwa firmy Pracownia Artystyczna Andrzej Kruszewski
Forma prawna -
NIP 529-11-95-375
KRS -
REGON 011085210
Strona www pianinafortepiany.pl