Nazwa firmy Linea Dominika Jakubczyk Sp. J.
Forma prawna Spółka (wpisana w KRS)
NIP 517-03-61-952
KRS 0000453986
REGON 180950561
Strona www elinea.com.pl